Ajánlattevőknek

Ajánlattevőknek

Az Ajánlattevők számára a közbeszerzési folyamat valamennyi fázisában teljes körű támogatást nyújtunk

Dokumentumok összeállítása

Ajánlattevők részére már a hirdetmények megjelenésétől segítséget nyújtunk a szükséges dokumentumok beszerzésében, az ajánlatok pályázati feltételeknek megfelelő összeállításában - különös tekintettel az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) kitöltésére és az EKR-ben megteendő nyilatkozatokra -, és a formai elvárásoknak való megfelelésben, vagy szükség esetén a hiánypótlás teljesítésében. Angol nyelven is állunk rendelkezésre.

Vitás kérdésekben

Valamennyi a közbeszerzésben érintett szervezet részére vállaljuk a vitás kérdések rendezésében való közreműködést. Ennek gyors és költségmentes módja az előzetes vitarendezés, melynek során ajánlatkérő és ajánlattevő közvetlenül egymás közt tisztázhatják a köztük felmerült konfliktust. Ennek sikertelensége esetén vagy ajánlatkérői oldalon szükség szerint vállaljuk ügyfeleink Közbeszerzési Döntőbizottság előtti képviseletét is.

Ajánlattevőként

A dokumentumok előkészítésétől a szerződés teljesítéséig, esetleges viták rendezéséig mindent megoldunk.

Kapcsolat

Kapcsolódó szolgáltatásaink

Cégünk folyamatosan végez tanácsadói munkákat mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon.Vállaljuk oktatások szervezését, előzetes vitarendezés igénye esetén segítséget nyújtunk.

Ajánlatkérőknek

Ajánlatkérőként segítünk megítélni, hogy az adott beszerzés közbeszerzés-köteles-e, és ha igen, mely eljárástípus lehet az Önök számára a legelőnyösebb.

Még több...
Oktatás

Vállaljuk egyéni vagy kiscsoportos oktatások szervezését, prezentációk tartását, kerekasztal-beszélgetések lebonyolítását.

Még több...
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer

Ajánlatkérők és ajánlattevők számára egyaránt segítséget nyújtunk az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használatában.

Még több...